Medlemskap i Svenska föreningen för ISTDP

Svenska Föreningen för ISTDP (Intensive Short-Term Dynamic Psychotherapy) består av psykologer, psykoterapeuter och andra som har intresse för och kunskap om ISTDP. Föreningens syfte är att befrämja utvecklingen av ISTDP i Sverige genom att

Medlemskapet kostar 300 kr och räcker för kalenderåret.

Jag vill bli medlem