ISTDP Academy

Våren 2024

För sjätte terminen i rad kör vi ett samarbete med vår systerförening i Danmark, Dansk Selskab for ISTDP, med syfte att anordna digitala kvällsföreläsningar om ISTDP. En uttalad ambition är att bjuda in presentatörer från Norden och andra delar av världen samt att visa på bredd i olika tillämpningar av ISTDP.

Alla presentationer sker på engelska med undertexter på filmklippen. Föreläsningarna kommer ske via Zoom och ligger kvällstid kl 17.00-19.30 Du köper en säsongsbiljett för 1 200 kr och får då inträde till följande arrangemang som du deltar i via videolänk.

Programpunkter

7 februari
17:00-19:30
Maury Joseph (US)
6 mars
17:00-19:30
Sandra Ringarp (SE)
3 april
17:00-19:30
Robert Neborsky (US)
8 maj
17:00-19:30
Josette ten Have-de Labije (NL)

Förkrav för anmälan

För att kunna anmäla dig behöver du först bli medlem i föreningen för 2024.

Observera att dessa presentationer kommer att visa ISTDP på avancerad nivå, utan att redogöra för grunddragen i metoden. Bakom interventioner som kan se enkla ut finns alltid komplexa bedömningar som avgör hur det är lämpligt att agera i stunden.

ISTDP är en omfattande metod som tar tid att lära sig. Därför är denna seminarieserie endast öppen för dem som redan har gått en introduktionskurs (så kallad pre-CORE). Därutöver behöver du ha legitimation eller vara i slutet av din legitimationsgrundande utbildning. Är du nyfiken på ISTDP och vill lära dig mer om grunderna i metoden så kan vi varmt rekommendera att läsa mer om utbildning på vår hemsida.

Gå vidare